Saturday, August 11, 2007

Vogelopvangcentrum-Merelbeke: verdere "patiënten"
Bird Rescue Center-Merelbeke: some more "patients"

De meest kwetsbare diertjes in het centrum verblijven in de kinderkamer:
The more fragile animals at the center are staying in the nursery:


Dit is één van de couveuses, met twee gierzwaluwen, een duivenjong en een jong haasje:
This is one of several incubators, with two swifts, a young dove and a young hare:


Sommige vogels met een hersenschudding of kwetsuren waarbij ze niet mogen bewegen, zitten in het donker in een kleine ruimte, zoals deze ijsvogel en bonte specht:
Some birds with cerebral concussion or injuries where they are not permitted to move around, are staying confined in the dark, like this kingfisher and spotted woodpecker:
Een groene specht die gevoed wordt met de spuit:
A green woodpecker being fed with a syringe:

Een piepklein egeltje:
A tiny hedgehog:


Een kievitsjong en enkele juveniele waterhoentjes die in de warmte verblijven:
A young lapwing and some juvenile common moorhens staying in the warmth:Een bosuil die getoond wordt aan gefascineerde kinderen; natuureducatie is één van de belangrijkste functies van het opvangcentrum:
A tawny owl being shown to fascinated children; nature education is a most important feature of the rescue center:Een sperwer en een torenvalk:
A sparrow-hawk and a kestrel:


De zijden pluimen van een jonge gaai:
The silken feathers of a juvenile jay:


Heel waardevol was de redding vanop een gedorste akker van 3 juveniele bruine kiekendieven, die voorspoedig opgroeiden:
Most precious was the rescue from a threshed field of three juvenile Western Marsh Harriers, who grew up quite rapidly:Alles is in gereedheid gebracht voor de Opendeurdag:
http://users.pandora.be/vocmerelbeke/affiche.pdf

3 comments:

yvonnep said...

Wat een kleurrijke vogel is een ijsvogel toch! Een keer in het echt gezien. En ik had gedacht dat de groene specht groener zou zijn, maar misschien komt dat omdat ik wol van die kleur heb gekocht die echt heel heel groen is. Goed werk joh!

yarnlot said...

Vaak zijn het vogels die nog niet volgroeid zijn, ze zijn nog niet op kleur. Zo hebben jonge roodborstjes nog geen rode vlek.
Dus met die wol in groenespechtenkleur zit het wel snor!

toto said...

ce reportage est émouvant et instructif. Ce genre d'initiative est fafbuleux, autant pour l'instruction des enfants que pour la sauvegarde de ces animaux... (j'ai un patit faible pour les chouettes...)