Sunday, April 27, 2008

This yarn is like a red red rose that 's newly sprung...

Tengevolge dit heerlijk lenteweer is er iets pluizig ontsprongen in de tuin, waarschijnlijk door de wind overgebracht. De kleur is identiek aan die van de Charlemagne roos op de achtergrond. De toekomst zal uitwijzen of hier iets moois uitgroeit...

Due to this lovely Spring weather something fuzzy began growing in my garden, probably blown by the wind from overseas. The colour is identical to the Charlemagne rose in the background...
The future will reveal in due time if something beautiful develops from this...

Friday, April 25, 2008

Gehaakte polswarmer-Crocheted pulse warmer

Onlangs kreeg ik poppengoed in mijn bezit, onder de vorm van een antiek gehaakt polswarmertje. Voorwaarde was wel dat ik er een kopij van afleverde, wat een echte uitdaging bleek te zijn:

Some time ago a doll's clothes accessory came into my possession, as an antique crocheted pulse warmer. For this it was made a condition that I should render an exact copy of it, which proved to be something of a challenge:

Het antieke exemplaar, in het wit, werd nagemaakt in oud garen (broos en weerbarstig), gebruik makend van een haaknaald van 0,5mm (de fijnste haaknaald, 0,4mm, wordt vaak gebruikt bij het maken van kant om een nieuwe draad aan te hechten):

The antique original, in white, was copied using old yarn (stubborn and brittle) and a crochet hook of 0,5mm (the smallest crochet hook is 0,4mm and is often used in lace making to attach a new thread to the work):

De kwastjes waren ook in miniatuur:
The size of the tassels, in miniature:

Saturday, April 12, 2008

Getwijnd breien in Leuven, het resultaat- Twined knitting in Leuven, the finished object

Om alle basistechnieken van het getwijnd breien te leren kennen maakten we op één dag een mini-wantje, dat we thuis verder konden afwerken. We leerden niet alleen speciale decoratieve opzettechnieken, ook het gebruik van siersteken, het inwerken van meerdere kleuren, de techniek van de duimopzet en het afzetten kregen aandacht. Een hele opdracht, zeker voor iemand zoals ik die rondbreien eerder uit de weg gaat en eigenlijk nooit wanten heeft gebreid...

To acquire the basic skills for twined knitting we made a tiny sampler mitten that we could finish at home. Not only we learned to know the special cast on, but also the use of decorative stitches and several colours, the construction of the thumb and the way of casting off. Quite a challenge for some one like me always trying to avoid knitting in the round and never having knitted any mittens:


Tijdens de workshop bleek dat de techniek van getwijnd breien op zichzelf redelijk arbeidsintensief is. De essentie bestaat uit het continu om elkaar heenslaan van de 2 draden aan de achterzijde van het werk, waardoor beide draden om elkaar getwijnd raken; dit levert een steviger weefsel op dan gewone jacquard. Ziehier de buitenzijde en de binnenkant van het werk:

During the workshop it became obvious that the technique of twined knitting is a laborious one. The essence consists of continuously twisting the threads around each other, so that they get twined; this results in a much tighter fabric than with fair isle knitting. A picture of the outer and inner side of the work:


Onvermijdelijk raken de draden hierdoor verward. Om ze te ontwarren fixeer je elke draad op de bol, je laat ze gewoon hangen en uit elkaar draaien. Andersom kan ook, dan laat je het breiwerk hangen en zichzelf ontwarren:

It is inevitable that the threads get entangled by this. For disentangling you fasten them to the ball, you let them hang free and unravel themselves. Or you can do it the other way by letting the knitting disentangle itself:


Eén ding is zeker: op deze "Witte Pasen" waren wantjes onontbeerlijk:

One thing is certain: during this "White Easter" mittens were indispensable:


Saturday, April 05, 2008

Getwijnd breien in Leuven, de workshop-Twined knitting in Leuven, the workshop
Op 22 maart jl. volgde ik samen met Anne van KnitFlanders een workshop Twijnend Breien in
't Wolwinkeltje in Leuven. Lesgeefsters Carla en Hilly van The Dutch Knitters maakten er een leerrijke, arbeidsintensieve en toch ontspannen dag van:

On March 22th last, together with Anne from KnitFlanders, I attended a workshop Twined Knitting in 't Wolwinkeltje in Leuven. Carla and Hilly from The Dutch Knitters made it into an instructive, labourious and -at the same time- relaxing day:


Buiten was het koud, grijs en winderig; even kwam de zon erdoor, misschien aangemoedigd door een enthousiaste Portugese volksdansgroep uit Vila Praia de Âncora (met fijne kousen en beenwarmers, dit terzijde):

It was cold, grey and windy outside; at one moment the sun peeped through, perhaps encouraged by an enthusiast Portuguese folkdance ensemble from Vila Praia de Âncora (nice stockings by the way):


Wat de dag ook bijzonder maakte was de ontmoeting met andere breisters, waarvan ik sommige alleen kende van de Ravelry groep Knitters in Belgium: Line, Rei, en Wollig:

What also made the day was that we met other knitters; some of them we knew only from the Ravelry group Knitters in Belgium: Line, Rei en Wollig:


Dominique uit Leuven was er, samen met Bea en andere leden van de plaatselijke breigroep. AnneV was ook aanwezig en Annie Wintein.

Dominique from Leuven was also present, together with Bea and other members of the local knitting group. AnneV was also attending, as was Annie Wintein.

De volgende post zal handelen over het resultaat van m'n harde inspanningen...

Next post will treat of the results of all my efforts...