Monday, January 22, 2007

Zwitserlandreis-Swiss journey


Even een onderbreking van de blog tot 3 februari: ik vertrek naar Zwitserland voor 10 dagen , voor een flinke dosis zon en sneeuw.

This post just to say I'm taking a break from blogging till the 3d of February: I'm going to Switzerland for 10 days, to take a dose of very welcome sunshine and snow...


De huisdieren worden opgepast door een inwonend familielid die als hobby aan kantklossen doet. Het kantkloskussen is opgeëist door Prinses Kiki als veilig dak boven het kopje, essentieel met al die stormen tegenwoordig...

My pets are being guarded by a family member who's staying at the house and who practises bobbin lace for a hobby; the lace cushion has been claimed by Princess Kiki as a shelter against possible winter storms...

Friday, January 19, 2007


Knitting with silk: Choosing a pattern
& selecting a stitch

Met het zalig zijden garen uit de vorige post wou ik een sjaaltje breien zoals in het Pure Silk book van Debbie Bliss:
With the luscious silk yarn from the previous post I wanted to make a small scarf like the one I found in the Pure Silk book from Debbie Bliss:
Alleen wilde ik een andere steek gebruiken...
Mijn favoriete breiboek met kantpatronen, Knitting Lace door Susanna Lewis, bracht uitkomst: hierin staan 92 steken beschreven afkomstig van een 19e eeuwse breimerklap die bewaard wordt in het Brooklyn Museum. Ook wordt op een quasi wetenschappelijke manier uitgelegd hoe gebreide kant ontstaat.

Only I would have preferred a different stitch...
My favourite knitting book with lace patterns, Knitting Lace by Susanna Lewis, brought help. In this book there is a description of 92 patterns of a 19th century sampler from the Brooklyn Museum. It also explains in a nearly scientific way the construction and design of knitted lace.

Patroon 54 leek mij aantrekkelijk omwille van de gegolfde rand:
Pattern number 54 appealed to me because of the undulating border:

Tuesday, January 16, 2007

Knitting with Silk-A One Skein Project


Begin november 2006 kocht ik op de Countrysidebeurs te Gent een streng handgeverfde zijde van de firma Arto Silk Art crafts, die met zijde en vilt juwelen, foulards, handtassen, enz. ontwerpt; de kleur was simpelweg onweerstaanbaar:


At the beginning of November 2006 I bought a skein of handpainted silk at the Countryside Fair in Ghent from a vendor named Arto Silk Art crafts, who sells silken and felted jewelry, scarves, handbags and so on; I simply couldn't resist the colour:
Na gebruik van de wolwinder bekwam ik dit:
After using my woolwinder, this was the outcome:Passend bij de kleur van de avondhemel:
Matching the colour of the evening-sky:

Sunday, January 14, 2007

Japanese Wrap-Finale-Finals

Na een nachtje "blokken":
After blocking the night away:
was de wrap eindelijk klaar (dorsaal zicht):
the wrap was finally ready (dorsal view):


Omdat ik het een beetje speels wou houden, heb ik de rand van de kraag niet geblokt.
As you can see I didn't block the collar to keep it a bit frilly.


Mijn Persoonlijke Inspectrice van Wol & Garen laat weten: "Bravo voor het resultaat!".
My Supervisor of Yarn said: "Paw up for the result!".


Monday, January 08, 2007

Japanese wrap: Vóór het blokken-
Before the blocking

Heel vaak is er niemand in de buurt om mij op de gevoelige plaat vast te leggen als ik een werkstuk voor de eerste keer aanpas. Verschillende mogelijkheden bieden zich aan: ten eerste de foto in de badkamerspiegel, wel vervelend omwille van de weerkaatsing van het flashlicht en het feit dat je toch één arm omhoog houdt. Bovendien levert dit soms grappige effecten op zoals in onderstaande foto:

Often when I try on a knitted garment that is finished, there is nobody nearby to take a picture. Taking a photograph in the bathroom mirror is one way to solve the problem, but the reflection of the flash light is annoying and there is always one arm uplifted. And sometimes you get funny results:Een andere mogelijkheid is een foto met zelfontspanner, maar dan moet je je toestel telkens opnieuw op het statief bevestigen, tenzij je een reserve camera hebt.

Of course you can always take a picture with delayed shutter action but then you must continuously screw your camera onto the tripod, unless you have a spare one of course.

Toevallig kende ik nog een geschikte mannequin in de juiste maat. Zij is altijd even bereid om iets te showen, in dit geval de Japanese wrap, vóór het blokken:

By coincidence I knew a suitable mannequin in the right size. As you see she will always be ready to show an item, in this case the Japanese wrap, before blocking:

Saturday, January 06, 2007

Japanese wrap: Het patroon ontcijferd-
Deciphering the pattern

In mijn internationale collectie brei- en haakboeken bevindt zich een aantal Japanse tijdschriften, creativiteit kent geen grenzen... Wat mij opvalt is het gesofistikeerd gevoel
voor design in Japan; zo hebben Japanse breipatronen vaak dat ietsje meer dat aanzet tot ontcijferen en namaken.
Nu wou ik wel eens weten of ik een Japans patroon kon volgen door mij uitsluitend te baseren op de technische tekening... Na enig -diep- denkwerk had ik de opbouw van de wrap begrepen: deze bestaat uit afzonderlijke vierkantjes diagonaal geplaatst en in aflopende rijen op een bijzondere manier aan elkaar gehaakt. Het centrum van elk vierkantje is gehaakt met een guimpevork, een techniek waar ik niet zo vertrouwd mee ben. Na enig gefrutsel vond ik het Norogaren iets te onregelmatig van dikte voor een mooi resultaat. Zodoende heb ik het centrum van de vierkantjes gewoon uit kettingen van lossen vervaardigd:

In my international collection of knitting and crochet books there are a number of Japanese magazines, creativity knows no frontiers... What often strikes me is the sophisticated sense of design in Japan; their knitting patterns for example have a special touch that incites to decipher and make the items.

Now I wanted to know for sure if it is possible to follow a Japanese pattern with only the chart as a guide... After some very deep thinking I understood the construction of the wrap:

it consists of separate squares arranged diagonally and crocheted together in declining rows. The center of each row is made with a netting fork, a technique I'm not so experienced in. After some fumbling I gave up and decided to crochet the center of the squares just in loops of chain stitch also because the Noro yarn is rather irregular in thickness:

Zoals veel Norogarens verandert Kureyon ook van kleur. Om toch iets van structuur in het geheel te steken, heb ik de fel gekleurde lengtes uit elke bol geknipt en het geheel op de volgende manier gerangschikt: de kleuren verlopen van links naar rechts van zwart over turkoois, fel groen en saliegroen naar grijs:

Like many Noro yarns, Kureyon is variegated. To make it a bit more structured I cut out the brightly coloured lengths from each ball and arranged them in the following pattern: from left to right the colours go from black to turquoise, vivid green and sage green to grey:Bij het aaneenhaken van de vierkantjes gebruikte ik alleen de overblijvende zwart-grijs-bruine wol:

When crocheting the squares together I only used the remaining black-grey-brown part of the wool:Kiki wou weten hoe Kureyon nu echt aanvoelt:

Kiki tried out the texture of the Kureyon:Volgende keer het eindresultaat!

Next time the final result!

Wednesday, January 03, 2007


The beginnings of a Japanese wrap

Sedert enige tijd ben ik gefascineerd door het model op de omslag van een Japans haakmagazine:
The pattern on the front of a Japanese crochet magazine has been fascinating me for some time now:Omdat het oorspronkelijke Japanse garen hier niet te verkrijgen is, kocht ik 5 bollen Kureyon van Noro, in een combinatie van groen, turkoois en meer gedempte kleurschakeringen van grijs en bruin (kleur nr. 183):
Because the original Japanese yarn is difficult to get, I bought 5 balls of Kureyon from Noro, in a colour combination of green, turquoise and more subdued shades of grey and brown (colour nr. 183):

De Inspectrice van Wol en Garen vond het een goede keuze en deed haar best om te lijken op het stapeltje wol:
The Supervisor of Yarn approved with the choice and tried to look like the pile of yarn:

Tuesday, January 02, 2007Supervisor of Yarn

Iets wat veel breifanaten gemeen schijnen te hebben, is de aanwezigheid in huis van één of meerdere poezen. Laat mij toe U voor te stellen aan mijn persoonlijke Inspectrice van Wol & Garen, Prinses Kiki. Ze heeft momenteel een grote voorliefde voor Noro.
De wol op de foto is intussen verwerkt tot een "Japanese wrap", het onderwerp van mijn volgende post.


Something many knitters seem to have in common is the presence in the home of one or more cats. Let me introduce you to my personal Supervisor of Yarn, Princess Kiki. For the moment she has a marked preference for Noro.
In the meantime the yarn from the picture has been crocheted into a Japanese wrap, the subject of my next post.

Monday, January 01, 2007


A Happy New Knitting Year
Gelukkig Nieuwjaar iedereen!

Dit zijn mijn eerste voorzichtige stappen in Blogland.
Vooral een breiblog, met af en toe een zijsprongetje in borduren en fotografie,en in het algemeen over de dingen die mij in het bijzonder inspireren...

A Happy New Year to all of you!

By this post I make my cautious first steps in Blogland.
In the first place it will be a knitting blog, with some excursions into embroidery and photography and also showing the things that inspire me...