Saturday, November 24, 2007

Breien en haken in Japanse stijl-Knitting and crochet in Japanese style


Het was de afbeelding op internet van het Japanse magazine New Style of Heirloom Knitting (op de foto middenboven) die de vonk deed overslaan: de prachtige trui met een slinger van eikeblaadjes en Ierse motieven stond meteen op mijn verlanglijstje.
De desbetreffende blog,
Montreal Knits, toonde nog meer modellen uit deze uitgave en ik was helemaal verkocht. De websites van YesAsia en Amazon Japan werden en worden druk geconsulteerd.
Ook andere sites hebben een aanbod van tijdschriften, o.a.
Saucy Louise, Felt Cafe en Chocolate Swirl.

It was a picture on the internet of the Japanese magazine New Style of Heirloom Knitting (at the top of the picture above) that sparked my attention: the beautiful sweater with a motif of leaves and acorn and Irish knitting was instantly on my "to make"-list .
The relating blog,
Montreal Knits, showed more patterns from this edition and I was hooked. The websites of YesAsia and Amazon Japan were and are still eagerly consulted!
Other sites are also selling the magazines, like
Saucy Louise, Felt Cafe and Chocolate Swirl.


Maar hoe weet ik nu welke magazines mij interesseren? De vorige 3 links zijn behulpzaam maar de meeste informatie haal ik uit de volgende blog:
http://tw.myblog.yahoo.com/snowy-mavisy/article?mid=663. Hierop worden regelmatig uittreksels uit de nieuwe tijdschriften gepubliceerd, zo heb je een indruk van wat je kan verwachten.
Oh ja, en knitting (nitsuto) betekent voor Japanners soms terzelfdertijd breien en haken, het verschil is minder rigoureus.

But how do I know which magazines are interesting to me? The former 3 links are helpful but most information I get from the following blog:
http://tw.myblog.yahoo.com/snowy-mavisy/article?mid=663. It shows excerpts from the new books, so you can get an impression what to expect.
Oh and by the way, knitting (nitsuto) often means knitting and crochet in the same time, the Japanese do make less difference between them.

Waarin ligt nu de aantrekkingskracht van de Japanse breimodellen?
De meeste patronen zijn zo goed gestileerd en evenwichtig dat je bij het inkijken van een magazine direct zin krijgt om de modellen te verwezenlijken, een uitstekend criterium voor de kwaliteit van een breiboek. Bovendien zie ik regelmatig steken die in Europa niet gekend zijn; het is een wonderlijke eigenschap van Japanse ontwerpers om zich te laten inspireren door Westerse technieken of motieven, er de essentie uit te halen en een uitgepuurde, vernieuwende versie naar voren te brengen.

Maar is Japans breien en haken dan niet ingewikkeld en alleen weggelegd voor gevorderde "knitaholics"? Niet echt, de patronen worden met schema's en tekeningetjes verduidelijkt. Met de hulp van volgende sites en een beetje speurzin kunnen ook gemiddelde breisters er zich aan wagen. En er zijn hele leuke kleine modellen; zo zag ik onlangs nog een gebreid broodmandje, echt "kawaii" (Japans voor schattig, cute).
Allereerst is er de onvolprezen Yahoogroep
Knitting in Japan, een echte goudmijn van informatie.
Voor het begrijpen van de gebruikte symbolen zijn er 2 essentiële sites:
http://www.jessica-tromp.nl/knittingpatterns_breipatronen/japanese_stitches_japanse_breisteken.htm
en
http://www.tata-tatao.to/knit/e-index.html

Wherein lies exactly the attraction of Japanese patterns?
Most of them are so exquisitely styled and balanced that on the first glance you would love to start knitting them as soon as possible, an excellent criterion for the quality of a knitting book. Besides I often discover stitches unknown in Europe; it is a surprising gift of Japanese designers to be inspired by Western techniques or patterns, to extract the essence from them and to bring out a refined and innovative version.

But then are Japanese knitting and crochet not too complicated and only for serious "knitaholics"? Not exactly, the patterns are made more clear by charts and drawings. Following sites are a big help and with a bit of flair average knitters will be succesful too. And there are a lot of nice small projects; lately I saw a tiny knitted bread-basket, really "kawaii" (cute in Japanese).
First of all there is the excellent Yahoogroup
Knitting in Japan, a real gold mine of information.
To understand the meaning of the different symbols there are two essential sites:
http://www.jessica-tromp.nl/knittingpatterns_breipatronen/japanese_stitches_japanse_breisteken.htm
and
http://www.tata-tatao.to/knit/e-index.html
Moge de Japanse brei- en haakpublicaties nog lange tijd voor inspiratie zorgen! Uit mijn volgende post zal blijken dat ik mij daarover voorlopig geen zorgen hoef te maken.
May the Japanese knitting and crochet publications be a long lasting source of inspiration! My next post will prove that I don't have to worry about that yet.

Thursday, November 22, 2007

Utrecht November 2006

De eerste SnBdag in Rotterdam zowat een jaar geleden vormde voor mij een goede aanleiding voor een weekendje Utrecht, dat ik al heel lang had willen bezoeken. Ronddwalen in het historisch centrum van een oude stad is iets waar ik erg van geniet, het weefsel ontwarren van de architectuur, de atmosfeer opsnuiven, typische winkeltjes ontdekken, musea bezoeken,...
Bovendien was het schilderachtig herfstweer met hoogst inspirerende kleurimpressies:
The first SnBday in Rotterdam a year ago was a good reason for a weekend in Utrecht, that I wanted to visit for some time already. Wandering about in a historic city is something I love to do, unraveling the architecture, enjoying the atmosphere, discovering typical shops, visiting musea,...
Besides the autumn weather was glorious, very picturesque with inspiring colour impressions:

Utrecht bleek een karaktervolle stad waar ik erg van genoten heb, niet in het minst door de hartelijke ontvangst van de mensen van SnB Utrecht. Zo kon ik ook eens een keertje meebreien in de Winkel van Sinkel!
Utrecht proved to be a city full of character that I enjoyed a lot, not in the least because of the warm reception of the people from SnB Utrecht. For once I was able to stitch and bitch in the Winkel van Sinkel!Het zicht vanuit de ontbijtzaal van het hotel op de stad was bijzonder, met de treinen op de voorgrond net speelgoedtreintjes van Märklin:
The view from the breakfast-room of the hotel was immense, with the trains on the foreground resembling toy trains from Märklin:
Enkele middeleeuws getinte sfeerfoto's:
Some pictures with a medieval tinge:De kater in een proeflokaal had allure, door de wijnkoeler als steuntje te gebruiken. Beetje blasé, niet?
The tom-cat in a wine-bar was giving himself airs, by leaning on the wine cooler for support, a bit blasé, isn't he?
Een hoogtepunt was een bezoek aan het Catharijneconvent dat onlangs heropend was na vernieuwing. Een schatkamer kan je het wel noemen maar wel met een spirituele inhoud:
One of the highlights was a visit to the Catharijneconvent that had recently reopened after renovation. The least you can say that is a treasure-chamber full of spirituality.In de trapzaal bevindt zich één van de mooiste moderne glasramen die ik ooit zag:
In the central staircase there is one of the most beautiful modern stained glass windows I know:Aan mijn weekendje Utrecht denk ik met bijzonder veel genoegen terug!
My stay in Utrecht constitutes a very fine memory!

Tuesday, November 20, 2007

Stitch 'n Bitchdag 2007-Stitch 'n Bitchday 2007

De laatste weken schiet het bloggen er een beetje bij in: een combinatie van werkdruk, familielid in ziekenhuis, de neiging om andere blogs te lezen (een hobby op zich), langdurig oponthoud op Ravelry en...breikoorts! Hoog tijd voor een inhaalbeweging. Daarom eerst iets over de tweede SnBdag in Rotterdam op 3 november laatstleden.
The last two weeks the blogging was poorly: a combination of work-load, a member of the family hospitalized, the inclination to read other blogs (a pastime in itself), long stays on Ravelry and ...knitting fever! It is time for recovering lost ground. Therefore first an impression from the second SnBday in Rotterdam on November 3rd.

Die dag trok ik met 3 breimaatjes van KnitBelgium naar Rotterdam.Het werd minstens zo gezellig als de vorige editie temeer daar ik sommige mensen terugzag die ik vorig jaar had leren kennen.
En het shoppen op zich was geweldig: een combinatie van Storm op Zolder,,
Hanne Falkenberg en Colinette, overgoten met een "sausje" van Clover.
Ook een aankoop bij de kweker van angorageitjes mocht niet ontbreken, geen geitje, wel een zacht gevarieerd oranje mohairgaren.
Verder legde ik nog beslag op enkele vintage haakboeken met adembenemende patronen.

On that day I went with 3 knitting friends from KnitBelgium to Rotterdam. We had a really lovely day there, not in the least because I saw some persons again that I learnt to know last year.
And the shopping was great: a combination of Storm op Zolder, Hanne Falkenberg and Colinette, flavoured with a "dressing" from Clover.
I also made a purchase from the breeder of mohair goats, not a kid unfortunately, but some softly variegated orange yarn.
And I lay hands on some breathtaking vintage crochet pattern books.

Er was ook antiek handwerkmateriaal, hier haaknaalden, van Mijn Pakkie An:
There were also antique tools, in this case crochet hooks, from Mijn Pakkie An:


Jean Moss was aanwezig naast andere knitting celebs:
Jean Moss was present beside other knitting celebs:


De demonstratie van enkele traditionele technieken vond ik erg boeiend:
The demonstration of some traditional techniques caught my attention:

het kralenbeursjes breien:
the knitting of beaded purses:de Grolse wanten (soepel, warm, zacht en mooi):
Grolse mittens (supple, warm, soft and beautiful):


De dame die de techniek demonstreerde, droeg een magnifieke gehaakte muts:
The lady demonstrating the technique, was wearing a magnificent crocheted bonnet:


ik zag oud Boliviaans breiwerk bij Berthi:
I admired some old Bolivian knitting at Berthi:


Ook het breien van minisokjes kende veel bijval, voor sommigen was het de eerste zelfgebreide sok!
The knitting of miniature socks was a big succes, for some people it was their first self-knitted sock!


Er waren doorwinterde breisters aanwezig die hun streng garen dadelijk gingen opwinden op een originele manier:
Some experienced knitters were already winding their skeins in a highly inventive way:


Er was ook een tafel voor beginnende brei(st)ers:
There was also a beginner's corner:Kortom een supergezellige en inspirerende dag en hopelijk kan ik er volgend jaar weer bij zijn...
In one word a very pleasant and inspiring day and I hope sincerely I can attend next year...

Friday, November 02, 2007

Stitch 'n Bitch-dag 2006-
Stitch 'n Bitch-day 2006

Exact één jaar geleden vond de eerste SnB-dag plaats in Rotterdam.Toen was ik nog blogloos vandaar dat ik nu enkele sfeerfoto's plaats van dit evenement. En morgen 3 november is het weer zover, dan is er de tweede SnB-dag!
Exactly one year ago the first SnBday was taking place in Rotterdam.I was still blogless then, so I will post some pictures of it today.
And tomorrow will happen the second SnBday in Rotterdam!

De lokatie is op zich bijzonder, nl. de Van Nelle Fabriek in Rotterdam, gebouwd in de jaren 20 van de vorige eeuw voor de verwerking van koffie, thee en tabak:
The day is taking place on a special location, namely the Van Nelle Factory in Rotterdam, built around 1920 for processing coffee, tea and tobacco:


De grote tafel voor 80 breisters was indrukwekkend, vóór en na opening:
The big table for knitting together was memorable, before and during the day:met allemaal verschillende designstoelen:
with all kinds of design chairs:

Er viel prachtig antiek breiwerk te bewonderen:
There was lovely antique knitting:

We breiden voor een goed doel met KnitaRiver:
We have been knitting for charity with KnitaRiver:

Ik volgde meerdere workshops en lezingen met Alice Starmore als hoogtepunt:
I followed fantastic workshops and lectures with Alice Starmore as a highlight:

En natuurlijk waren er teveel gelegenheden om de stash aan te vullen.
And of course there were too many occasions for increasing our stash.

Ik kijk echt uit naar morgen!
I am really looking out for tomorrow!

Thursday, November 01, 2007

Gehaakte heksenhoed-
Crocheted Witch Hat

In opdracht van de Grote Opperheks van Knit Belgium dienden we een heksenhoed te vervaardigen voor Halloween. Een gratis patroon van Lion Brand Yarn bracht uitkomst. Franse Landwol van Richard Wernekinck(Nederland) bleek ideaal als garen en een rand van Brazilia Glitter van Schachenmayr maakte het geheel af. Ik heb erg veel plezier beleefd aan het maken van deze hoed, temeer daar de punt uit zichzelf begon te krullen, een geval van toverkunst?

On instigation of the Upper Knitwitch of Knit Belgium, a witch hat was to be manufactured for Halloween. A free pattern from Lion Brand Yarn did the trick. French "Laine du pays" from Richard Wernekinck(the Netherlands) proved to be the right kind of yarn and the sequined border is made out off Brazilia Glitter from Regia. Making this hat was great fun, especially when the top began curling, a proof of witchcraft?