Monday, April 30, 2007

Herinnering aan een zonnige breimeeting op Paasmaandag -
Reminiscence of a sunny Easter Monday Knitting Meeting

De leden van de plaatselijke SnBgroep uit Gent, Knitbelgium, zijn een aangename traditie aan het opbouwen: elke specifieke periode van het jaar komen we samen om te breien en thee te drinken bij één van de leden thuis. Zo hebben we een Kerstmeeting, Paasmeeting, Midzomermeeting enzovoort.
The members of my local SnBgroup, Knitbelgium, are developing a nice tradition: each specific time of the year we invite each other to a knitting-and-tea afternoon at our respective homes. We have a Christmas meeting, an Easter meeting, we meet around midsummer and so on.

Op Paasmaandag was het zo zonnig dat we konden genieten van het terras en de tuin van V.
Er was huisgemaakt dessert en L. vergastte ons op een heerlijke zelfgebakken Simnel cake met gesuikerde viooltjes:
On Easter Monday the weather was so pleasant that we could sit on V.'s terrace, looking out over the garden. We had homemade desserts and L. had baked for the event a delicious Simnel cake with sugared violets:
We snuisterden in de nieuwste breiboeken:
We sampled the latest knitting books:


bekeken elkaars werk, zoals deze gehaakte plaid door V.:
looked at the WIP's, like this crocheted plaid by V.:


en pasten aantrekkelijke authentieke Bosnische sokken:
and tried on authentic and attractive Bosnian socks:


Jack Russell Zazou was in z'n nopjes met zoveel speelkameraadjes...:
Zazou the dog was having a great time with so many playmates...:


en maakte kennis met een soortgenoot, flatcoat retriever Lily:
and did meet another dog, flatcoat retriever Lily:

Friday, April 20, 2007

Hedendaags Borduren op Madeira-Present-day embroidery of Madeira, with finally some knitting-content

Het borduurwerk dat tegenwoordig op Madeira vervaardigd wordt,
bestaat hoofdzakelijk ofwel uit "klassiek" borduurwerk (veel richelieu,
naast schaduwborduurwerk en meer gewone steken zoals padded satin stitch en broderie anglaise), ofwel uit needlepoint.
Present-day embroidery of Madeira consists either of "classical" embroidery (a lot of richelieu, besides shadow embroidery and more ordinary stitches like padded satin stitch and "broderie anglaise"), or of needlepoint.
Elke bijverdienste was welkom in het door cholera en phylloxera geteisterde Madeira van de jaren 1850. Het was de dochter van een rijke Engelse wijnhandelaar, Elizabeth Phelps, die aan de oorsprong lag van de uitbouw van de borduurindustrie. Ook zorgde zij ervoor dat het fijne werk een gretige afzetmarkt vond in Engeland.
Extra earnings were very welcome on Madeira around 1850; the population was afflicted by an outbreak of cholera and the vineyards were ravaged by Phylloxera. It was Elizabeth Phelps, the daughter of a wealthy English wine-merchant, who founded the embroidery industry. She ensured also that England became a consuming market for the fine handicraft.

Volgend tegeltableau uit azulejos, de typische blauw-witte tegels uit Portugal, is een mooie weergave van deze huisarbeid:
Next picture of azulejos, the typical blue and white tiles from Portugal, is a nice representation of this home domestic industry:De tekening voor het klassieke borduurwerk werd vroeger met blauwe rijgsteken op de stof aangebracht. Een Duitser die zich op Madeira gevestigd had, introduceerde hiervoor een meer efficiënte manier: het papier van het ontwerp werd op de patroonlijnen van gaatjes voorzien, op de stof gelegd en er werd een blauw poeder, vermengd met petroleum, doorheen gewreven. Op die manier kon de tekening ook telkens opnieuw gebruikt worden.

Eén van de belangrijkste producenten van borduurwerk is sinds 1925 Patrício & Gouveia. In Handwerken zonder Grenzen van November 1998 staat een beschrijving van het hele produktieproces. Niet verwonderlijk dat de prijs van het afgewerkte produkt redelijk hoog ligt; zo vraagt een groot tafelkleed twee tot drie jaar handwerk!

Het was de Duitser Max Kiekeben die in 1938 de needlepointtechniek op Madeira introduceerde. Het tapisseriewerk is er van hoge kwaliteit. Zo wordt de achtergrond wordt vaak "getrameerd", dit wil zeggen voorzien van horizontale rijgdraden om de kleur en de dikte van het werk voller te maken.
Als poezenliefhebber kon ik niet weerstaan aan een nostalgisch kussen; de poes was al geborduurd, het genoegen om ze te zien ontstaan was eraf, wel moest ik zelf nog de achtergrond invullen (ook al een uitdaging, de stof mag niet schuintrekken!).
Ziehier het resultaat:


Ook haken is altijd erg in trek geweest in Portugal. Deze vrouw was voor haar woning aan het werk, let op het randje met de slingertjes:
Crochet has always been popular in Portugal. This lady was crocheting in front of the house; mind the special border with the small coils:In een winkel in Camacha waar allerlei ambachtelijke voorwerpen worden verkocht, vond ik een leuk gehaakt zonnehoedje:
In a shop in Camacha, where all sorts of crafty objects were sold, I found this nice crocheted sunhat:


Wat breien betreft, kent Madeira enkel de traditie van mutsen, grofgebreid en nog steeds door mannen gedragen. De muts heeft vaak twee oorflappen en een grote pompom . In de hogervermelde HzG staat een werkbeschrijving. De volgende afbeelding toont twee "gemutste" mannen in de grote hal van de vismarkt in Funchal:
As for knitting, Madeira only knows a tradition of caps, rather bulky and still worn by the local people. They often have two earflaps and a big pompom. Following picture shows two men in the big hall of the fish market in Funchal wearing these:Mousepotato heeft een interessante foto gepubliceerd van de breimethode op het eiland, met de draad rond de nek.
Mousepotato actually posted an interesting picture from the method of knitting on the island, with the yarn around the neck.

In het centrum van Funchal vond ik in één en dezelfde straat 2 verdienstelijke wolwinkels, waar zelfs camelwol werd verkocht. Ook is er heel mooi garen voor needlepoint en haakkatoen in alle kleuren van de regenboog te vinden.
In the city center of Funchal I discovered 2 interesting yarn shops, where even camel yarn was available. Excellent yarn for needlepoint and crochet yarn in every possible colour is also to be found.

Thursday, April 19, 2007

Borduren op Madeira II-Embroidery on Madeira II

De Quinta das Cruzes in Funchal is een prachtig 18e-eeuws landhuis dat nu als Museum voor Sierkunst fungeert:

The Quinta das Cruzes in Funchal is an impressive 18th century mansion now functioning as Museum of Decorative Arts:De Quinta wordt omgeven door een fraaie tuin met archeologische vondsten, waaronder een gebeeldhouwd wapenschild van Portugal voorzien van een indrukwekkende kroon:

The Quinta is surrounded by luxurious gardens with archeological finds, including a sculpted coat of arms of Portugal, with a prominent crown:Het museum herbergt porselein van de "Companhia das Índias", Portugees en Engels meubilair uit de 16de tot 19de eeuw en een opmerkelijke collectie zilver en suikerkoffers uit de 17e eeuw. Ook is er kostbaar borduurwerk te bezichtigen, waaronder een prachtig zijden kleed uit India, geborduurd met vlinders en vogels:

Merkwaardig waren ook de weelderig geborduurde wandkleden met talloze bloemen en dieren:
There were also some impressive wallhangings with a myriad of animals and flowers:


Saturday, April 07, 2007

Borduren op Madeira I-Embroidering on Madeira I

De tegenhanger van het beeld van het breiend meisje uit de vorige post, is voor mij dat van 2 borduursters op het eiland Madeira:
The pendant of the knitting girl from the former post, is the statue of 2 embroidering girls on the island of Madeira:

Het staat opgesteld naast het IBTAM, het Instituut voor Borduurkunst, Tapisserie en Artisanaat, gelegen in de hoofdstad Funchal. Het is een heel gewoon tafereel, bedoeld als hommage aan de vele borduursters van het eiland. Het IBTAM waakt over het niveau van het verkochte handwerk, door aan elk kwaliteitsstuk een zegel te verbinden.
It stands next to the IBTAM, the Institute for Embroidery, Tapestry and Crafts; it is a very common scene, as a tribute to the many embroiderers of the island. The Institute watches over the quality of the handiwork by putting a quality seal on every piece of high grade.

Regelmatig zie je borduursters aan het werk; in 1998 was dit voor 14% van de vrouwelijke bevolking een (bescheiden) bijverdienste:
Embroiderers can be seen regurlarly, working on another fine piece of their art; in 1998 it acted as a (small) extra earning for 14% of the female population:


In de trapzaal van het IBTAM hangt een indrukwekkend tapisseriewerk, vervaardigd door 3 meisjes van 1958 tot 1963; het bevat 7 miljoen steken...
Along the stair-case of the IBTAM hangs an impressive tapestry, made by three girls from 1958 till 1961; it contains 7 million stitches...
Het is een allegorie op Madeira, met centraal een magnifiek bergzicht :
It is an allegory on Madeira, with a beautiful view of the mountains in the middle:
Zelfs de typische plantengroei is er uiterst realistisch in weergegeven:
Even the typical vegation of the island is rendered in a realistic way: