Saturday, April 07, 2007

Borduren op Madeira I-Embroidering on Madeira I

De tegenhanger van het beeld van het breiend meisje uit de vorige post, is voor mij dat van 2 borduursters op het eiland Madeira:
The pendant of the knitting girl from the former post, is the statue of 2 embroidering girls on the island of Madeira:

Het staat opgesteld naast het IBTAM, het Instituut voor Borduurkunst, Tapisserie en Artisanaat, gelegen in de hoofdstad Funchal. Het is een heel gewoon tafereel, bedoeld als hommage aan de vele borduursters van het eiland. Het IBTAM waakt over het niveau van het verkochte handwerk, door aan elk kwaliteitsstuk een zegel te verbinden.
It stands next to the IBTAM, the Institute for Embroidery, Tapestry and Crafts; it is a very common scene, as a tribute to the many embroiderers of the island. The Institute watches over the quality of the handiwork by putting a quality seal on every piece of high grade.

Regelmatig zie je borduursters aan het werk; in 1998 was dit voor 14% van de vrouwelijke bevolking een (bescheiden) bijverdienste:
Embroiderers can be seen regurlarly, working on another fine piece of their art; in 1998 it acted as a (small) extra earning for 14% of the female population:


In de trapzaal van het IBTAM hangt een indrukwekkend tapisseriewerk, vervaardigd door 3 meisjes van 1958 tot 1963; het bevat 7 miljoen steken...
Along the stair-case of the IBTAM hangs an impressive tapestry, made by three girls from 1958 till 1961; it contains 7 million stitches...
Het is een allegorie op Madeira, met centraal een magnifiek bergzicht :
It is an allegory on Madeira, with a beautiful view of the mountains in the middle:
Zelfs de typische plantengroei is er uiterst realistisch in weergegeven:
Even the typical vegation of the island is rendered in a realistic way:

1 comment:

yvonnep said...

Wat leuk! Nooit geweten dat borduren op dit eiland zo'n belangrijke plaats innam.