Tuesday, September 04, 2007

Pareltjes toevoegen aan breiwerk-
Adding beads to knitting

Een handige methode om pareltjes aan breiwerk toe te voegen gebeurt d.m.v. een haaknaald; eerst rijg je een pareltje op de haaknaald, daarna trek je de eerstvolgende steek erdoorheen:
A handy method for adding beads to knitting is by way of a crochet needle; first you put a bead on the crochet needle, then you pull the next stitch through the pearl:
Daarna zet je de steek ofwel op de rechternaald zonder ze te breien (hetgeen ikzelf verkies, de steek is al verlengd door eraan te trekken) ofwel zet je ze terug op de linkernaald om ze te breien.
Then you can either put the stitch on the right needle without knitting it (which I prefer, the stitch is already longer by the pulling) or you can put it back on the left needle and knit it.

Als de pareltjes erg klein zijn, kan je gebruik maken van tandzijde, meer bepaald Oral B Superfloss -NAYY-, om de steek doorheen het pareltje te halen; dit soort tandzijde heeft nl. een stevig uiteinde aan de ene kant en een dik deel in het midden, erg geschikt om pareltjes op te rijgen; de foto's spreken verder voor zichzelf:
In case of really tiny beads, you can make use of dental floss, in particular Oral B Superfloss -NAYY-, to pull the stitch through the bead; this sort of floss has a solid end on one side and a thicker piece in the middle, very handy to string the beads upon; some pictures to show this:


Beide methodes geven een goed resultaat:
Both methods are quite satisfactory:

1 comment:

yvonnep said...

Wat mooooooi.... en dank je voor de fantastische beschrijving van hoe dit moet.