Tuesday, June 08, 2010

Sam the Ram-Lichaam. Body. Corps.

Sam het rammetje heeft het in het begin heel lastig gehad in de groei; regelmatig hing hij met zijn kopje naar beneden:
Sam the Ram in the making has been having a hard time; frequently he was hanging upside down:
Le petit bélier a eu bien du mal durant sa jeunesse; régulièrement il pendait avec la tête en bas:


Hier is goed te zien dat er heel wat verschillende Aranpatronen naast elkaar lopen. De moeilijkheid zit erin dat elk motief een verschillend aantal rijen telt en dus elk apart moet bijgehouden worden, er is geen alomvattende teltekening:
This picture shows the many Aran patterns next to each other. Every pattern has a different number of rows and each chart must be taken in account separately, there is no overall chart:
La photo suivante montre les nombreux motifs de tricot Irlandais. Chaque motif compte un nombre différent de rangs et doit pris en considération séparément, il n'y a pas de grille globale:


Elke dag kwam er een stukje bij:
He's young but he's daily growing:
Chaque jour il grandissait:

3 comments:

rachel said...

ooh je sais pas ce que tu fais...mais cela promet...;o)

fleegle said...

Poor, poor, Sam. I bet giving him eyeballs will help with the dizziness.

Cheryl said...

Beautiful.